Venaccess - Instruktionsfilmer

PICCteam.se

Omläggning av PICC (grundprinciper)

Omläggning med StatLock och 3Ms PICC/CVC förband visas här.   

Att spola igenom kateterlumenProblemlösning vid nedsatt kateterfunktion. Att ge Actilyse i kateter


Borttagning av SecurAcath

Omläggning av PICC som är fastsatt med SecurAcath


Omläggning av PICC (Power PICC SOLO)

Intravasalt EKG med speciell kabel och vanlig patient övervakning
Blodprover ur PICC och andra centrala infarter

Verifiering av kateterläge via CT-thoraxVerifiering av trombos efter PICC med ultraljud och doppler