Genomspolning av PICC och Midline

PICCteam.se

Skötsel och handhavande av PICC och Midline

För att upprätthålla optimal funktion i alla venösa infarter måste dessa spolas igenom med jämna mellanrum. Med tiden samlas det läkemedelsrester och blodprodukter på insidan av katetern som ofta leder till försömrad funktion och till slut kateterocklusion om inte genomspolning görs på optimalt sätt. Det finns ett visst samband mellan kateterdysfynktion som beror på blodkoagel inne i katetern och kateterrelaterad infektion (CLABSI/CRBSI).


PICCs som används i sluten och i öppenvården måste spolas igenom periodvis för att bibehålla optimal funktion. Trots optimal genomspolning blir kateterfunktionen försämrad med tiden (flera månader). 


I slutenvården används de flesta PICCs dagligen och spolas troligtvis igenom flera gånger per dag. I öppenvården används inte dessa katerar dagligen. Det är då viktigt att optimala frekventa genomspolningar görs för att bevara kateterns funktion.

Nedan är de spolrutiner och spolteknik som PICC team NUS rekommenderar


  • Groshong PICC, som inte används frekvent, skall spolas igenom 1 gång i veckan.
  • Power PICC SOLO (BARD) med säkerhetsventil skall spolas igenom 1 gång i veckan. Om patienten har denna kateter på sjukhuset bör den spolas igenom var 12:e timme.
  • ALLA PICCs som INTE har säkerhetsventil skall spolas igenom var 12:e timme om den inte används.   Dessa katetrar används till största del på sjukhus.
  • Midline katetrar (har ingen säkerhetsventil) skall spolas igenom var 12:e timme om den inte används.   

Genomspolning av PICC. Gäller alla centrlala infarter samt perifera infarter (PVK)  • Använd endast 10 ml sprutor (för att få rätt tryck)
  • Spola endast med NaCl (efter administrering av vissa läkemedel skall man endast spola igenom med Glukos 5%).
  • Använd "start / stopp" teknik
  • Lämna 1-2 ml i den sista sprutan (se nedan)


Rätt spolteknik - att avsluta genomspolningen på rätt sättDen sista sprutan som används i slutet av genomspolningen skall inte tömmas helt

Låt 1-2 ml spolvätska vara kvar i sprutan

De sista millilitrarna spolas in sakta medans man antingen "stänger klämman" eller, vid injektionsventil, spolar in de sista millilitrarna samtidigt som sprutan kopplas bort från injektionsventilen. Se filmen...