Scrub The Hub

PICCteam.se


"Scrub The Hub" - att sprita av injektionsventiler och andra kopplingar

"Scrub the Hub"
"Scrub the skin"

Vid inläggning av alla perifera samt centrala infarter måste huden spritas av med rätt produkt (Klorhexidin) och teknik ("scrub the skin").


Se vidare i de instruktionsfgilmer som finns angående inläggning och omläggning av venös infart


  • Optimal handhygien
  • Använd rena handskar
  • Använd alltid Klorhexidin  • Sprita av området med god marginal (utanför området där förbandet skall sitta) under minst 30 sekunder
  • Låt Klorhexidin spriten verka (lufttorka) under minst 60 sekunder