Injektionsventiler- 3-vägs kranar

PICCteam.se

Injektionsventiler - 3-vägs kranar
Microclave
Vygon Bionector
Microclave clear
Vygon Bionector TKO

Kort information om injektionsventiler  • Injektionsventiler kan (OM de används på rätt sätt) skydda patienten mot kateterrelaterade infektioner (CRBSI/CLABSI). OM man inte använder denna utrustning på rätt sätt är risken större för komlikationer.
  • De flesta injektionsventiler klarar alla läkemedel samt blodprodukter och blodprover under 7 dagar förutsatt att ventilen kan spolas igenom fullständigt.
  • Innan användning skall ventilen spritas av med Klorhexidin samt "scrub the hub" teknik under 15 sekunder.
  • Kanyler eller proppar (combipropp) skall aldrig användas på injektionsventiler.Discofix c

Traditionella 3-vägs karanar


  • Det finns finns ett flertal olika fabrikat av kranar som har olika prestanda.
  • Principen kring "det slutna katetersystemet" bör ligga till grund när man väljer produkt.
  • OM inte 3-vägs kranen kan spolas igenom helt bör den bytas!
  • De längder som finns är oftast 3, 10, 50, 75 och 100 cm
Discofix c

BBraun Discofix

Klarar TPN och blodtransfusioner under 4 dagar. Byts var 4:e dag

BD connecta

BD connecta

Klarar användning under 3 dagar. Skall bytas direkt efter TPN samt efter blod transfusion

Injektionsventiler och hur de fungerar. Positiv, neutral eller negativ vätskeflöde

För att undvika komplikationer som svårighet att aspirera eller totalt kateterstopp som i sin tur kan leda till kateterrelaterade infektioner och symtomatiska tromboser måste genomspolning av katetern göras på rätt sätt. En fördel med injektionsventiler är att katetersystemet förblir slutet som kan leda till att frekvensen av infektioner är låg. Grundtanken med en korrekt genomspolning är att vätskan (NaCl) hamnar längst ut i kateterspetsen för att undvika backflöde tillbaka in i katetern. Injektionsventiler med positiv och neutral funktion förhindrar att blod backar tillbaka in i katetern vid korrekt genomspolning.Injektionsventiler med positivt vätskeflöde

Vygon Bionector TKO
Carefusion MaxZero
BBraun Ultra Site

Injektionsventiler med neutralt vätskeflöde

Microclave clear
Vygon Bionector
BD Neutra clear
Q-syte
Carefusion Smart Site

Injektionsventiler med negativt vätskeflöde. Rekommenderas INTE