Kringutrustning - VLL förråd

PICCteam.se

Kringutrustning - VLL förrådet


OBS!! Här finns information om den utrustning som finns att beställa vis VLL förrådet

INGA beställning kan alltså göras här!!

Produkterna som finns på denna sida rekommenderas av PICC line teamet NUS


StatLock
Katetern mellan stolparna och under bygeln. 1L PICC
Kateter mellan bygeln och under stolparna. 3L PICC
Tejpa fast katetern med medföljande tejp
Nedersta kanten på förbandet skall fästas på bygeln
Det mindre förbandet placeras under slangarna och över bygeln
Avsluta med att tejpa över det lilla "hålet" med den sista tejpen
Avsluta med att tejpa över det lilla "hålet" med den sista tejpen
Placera katetern i förbandet mellan stolparna och under bygeln. 3L PICC
3M IV advanced
3M IV advaced PIV
GripLock

BARD StatLock


Fastsättningsanordning för PICC och CICC


Omläggning med StatLock


Montering av StatLock

Borttagning av StatLock

3Ms CVC/PICC SD förband


Nytt (2016) förband och och fastsättningsanordning

Fastsättningsanordning och förband i samma kit

Finns med Klorhexidin (Tegaderm CHG) geldyna eller utan geldyna

Finns i 2 storlekar


Förbandet är semipermeabelt (släpper ut fukt men är vattentätt) - Tegaderm teknologi


Förbandet är tillverkad i Polyurethan

Förbandet är transparent för lätt kunna se insticket

 

3Ms Tegaderm IV advanced förband


Förband för, i 1:a hand, centrala infarter

Finns i 2 storlekar för PICC och CICC


Tegaderm teknologi -  Förbandet är semipermeabelt (släpper ut fukt men är vattentätt)


Finns med eller utan Tegaderm CHG

3Ms Tegaderm IV advanced


Förband för perifer ven kateter (PVK)


Tegaderm teknologi -  Förbandet är semipermeabelt (släpper ut fukt men är vattentätt)

Grip-Lok


Förband för fastsättning av olika katetrar - PICC. CVK eller Midline


Kan sitta på vid vissa inläggningar


Finns inte i VLL's förråd

Instruktion för omläggning med StatLock och 3Ms CVC/PICC förband


Microclave
Microclave clear
Vygon Bionector
Vygon Bionector TKO
BBraun Caresite

Actilyse

Actilyse 2mg

Actilyse 2 mg beställs från Apoteket

1 dos kostar ca. 600 kr

Kateterstopp (persistent withdrawl ocklusion) är relativt vanligt i centrala infarter vid frekventa blodprovstagningar samt ej optimala spolrutiner. En central infart med kateterspets i optimalt läge (nedre tredjedelen av SVC/CAJ) samt goda spolrutiner leder sällan till kateterstopp. Själva kateteroklusionen beror ofta på blodansamlingar inne i katetern (intraluminellt). Även TPN, Glukos samt andra läkemedel kan leda till kateterstopp. Om man misstänker att blodansamlingar är orsaken till kateterstoppet behandlas detta med Actilyse®.(1–5) Utesluta alltid malposition med lung-RTG innan Atilyse® administreras


Actilyse® (Alteplas) är ett selektivt trombolytiskt medel som aktiverar plasminogen till plasmin som i sin tur löser upp fibrintromben (blodkoaglet) i katetern. Halveringstiden i plasma är 4-5 minuter vilket medför att 10% av ursprungkoncentrationen i plasma återstår 20 minuter efter avslutad infusion. Den terminala halveringtIden är cirka 40 minuter. OM en dos på 2 mg Actilyse® ges intravenöst förväntas plasmanivåerna återgå till icke mätbara efter 30-60 minuter. Actilyse® är hållbart i 3 år, är ljuskänsligt och skall förvaras i kylskåp. Den färdigblandade vätskan skall användas direkt men visat sig stabil under 24 timmar vid 2-8 grader och under 8 timmar vid 25 grader. Cirka 1 ml eller 110-115 % av kateterlumen bör ges per ockluderad lumen vid totalt kateterstopp.(4,6)OBS! Actilyse skall endast användas av PICC team eller annan personal som har erfarenhet/utbildning av detta läkemedel


SecurAcath

SecurAcath monterad utan "lock"
När SecurAcath tas bort klipps anordningewn i 2 delar. Klipp itu den blåa silikon delen.

SecurAcath


SecurAcath är en anordning som ser till att katetern inte glider ur sitt läge. 2 "hullingar" , som läggs in subcutant, håller den på plats. Securacath skall sitta så länge katetern sitter kvar. Den byts aldrig.


SecurAcath beställs och läggs in av PICC line teamet/NUS

SecurAcath och magnetkamera/MRI (magnetic resonance imaging)


SecurAcath (metall av Nitinol) kan användas vid magnetkamera undersökningarUtdrag ur Securacath IFU


Non-clinical testing demonstrated that the SecurACath Device with Nitinol

Securement is MR Conditional (MR Conditional as defined in ASTM F 2503-05).


A patient with this device can be scanned safely after placement under the following conditions:

- Static magnetic field of 3-Tesla or less

- Spatial gradient magnetic field of 720-Gauss/cm or less

- Maximum MR system-reported, whole-body-averaged specific

absorption rate (SAR) of 3 W/kg for 15 minutes of scanning.


During testing, the device produced a clinically non-significant

temperature rise at a maximum MR system-reported, whole-bodyaveraged

specific absorption rate (SAR) of 3 W/kg for 15 minutes of

scanning.


MR image quality may be compromised if the area of interest is in the

exact same area or relatively close to the position of the device.

Therefore, optimization of MR imaging parameters to compensate for the

presence of this device may be necessary.
Omläggning av PICC med SecurAcath

Att ta bort SecurAcath

Biopatch

Biopatch

Biopatch


Biopatch är en Klorhexidinindränkt skumgummidisk som minimerar bakteriefloran kring insticket. som i sin tur minskar risken för infektioner. Den suger upp 8 ggr sin egen vikt. Biopatch byts var 7:e dag. 


Beställs från Johnson and Johnson Sverige


http://www.biopatch.com/

Olika infusionsprodukter som är upphandlade i VLL

Senast uppdaterad jan 2017

Grip-Lok 


Fastsättningsanordning för både kateternav och "lösa/lång extern kateterslang.


Läs vidare.......