Skötsel och hantering av PICC och Midline

PICCteam.se

Skötsel och handhavande av PICC och Midline

IV kit

Att använda och administrera läkemedel i PICC och Midline

Läs vidare

Actilyse 2mg
Microclave
IV kit2