Extern kateterdel

PICCteam.se

Mätning av extern kateterdel vid olika centrala infarter

 

Kateterns olika delar. Gäller alla centrala infarter som har externa slangar. Mätningen skall göras från kateternavets proximala del till insticket. Extern kateterdel är markerad med svarta sträcket på samtliga bilder. De flesta katetrarna är uppmärkta med prickar eller siffror. Mellan dessa markeringar är det 1 cm.   

PICC fastsatt med Statlock. Synlig katerdel ca. 3.5 cm.
PICC fastsatt med SecurAcath. Synlig kateterdel ca. 7 cm.
Groshong nXt fastsatt med CVC/PICC SD förband. Synlig kateterdel ca. 2 cm.
Korttids CVK som skall sutureras fast (syns inte här). Synlig kateterdel ca. 5.5 cm.
Korttids CVK fastsatt med SecurAcath. Synlig kateterdel ca. 6 cm.
Korttids CVK som är fastsatt med SecurAcath och Statlock. Synlig kateterdel 5 cm.
Perifer infart (Midline) som är fastsatt med Statlock. Synlig kateterdel ca. 1 cm.