Det slutna katetersystemet

PICCteam.se

Det slutna katetersystemet

För att minimera risken för komplikationer, framför allt infektioner, är det viktigt att inte öppna och beröra kateterkopplingar i onödan.


En av dagens grundprinciper i modern infusionsterapi är att hålla katetrar, annan kringutrustning samt infusionsslangar så rena som möjligt.


Ett slutet infusionssystem innebär, i princip, att man använder sig av optimal omläggningsrutin, injektionsventiler, trevägskranar och infusionsslangar som inte behöver bytas frekvent.


Optimal omläggningsteknik gör att omläggning endast behöver göras 1 gång i veckan.


Många av dagens injektionsventiler klarar av 7 dagars användning innan man byter till en ny.


Vissa tre-vägs kranar klarar av att användas under 4 dagar innan man behöver byta ut till en ny


"No touch" teknik innebär att man inte i onödan berör kateterkopplingar för att minimera kateterrelaterad infektion 


Infusionsslangar byts var 4:e dag (endast klara infusioner) förutsatt att infusionen går dygnet runt. Detta innebär att infusionssystemet kan vara slutet under 4 dagar. BBraun CareSite

Injektionsventiler


Läs mer

Injektionsventil bör alltid sitta på första luerlock fattningen på alla centrala infarter