Blodprover ur PICC

PICCteam.se

Blodprover ur PICC (teknikerna kan användas till andra centrala infarter)

Omläggning av PICC (tekniken kan användas till andra centrala infarter)

20170508


Det kan vara svårt att ta blodprover ur PICC av olika anledningar. Här visas 2 tekniker som man kan använda sig av.


I denna film visas endast de 2 olika teknikerna. För att ta blodprover ur PICC på bästa sätt skall man se till att arbeta aseptiskt (förkläde, handavtvättning samt avspritning av händerna, rena eller sterila handskar, Klorhexidin skall användas vid avspritning av injektionsventiler.