Att mäta synlig kateterdel

PICCteam.se

Att mäta synlig kateterdel


För att unvika komplikationer som infektioner och tromboser är det viktigt att katetern (PICC, CICC, Midline och PVK) sitter säkert på plats. Alla katetrar åker vanligtvis in eller ut med tiden och orsakar ibland i första hand infektion kring insticket.


För att förhindra att katetern åker ut eller in är det viktigt att dels katetern sitter fast ordentligt med någon form av fastsättningsanordning samt att man periodvis mäter extern kateterdel. Det enklaste sättet är att man mäter "synlig kateterdel" i antal centimeter från insticket till kateterna "nav".

External PICC

Power PICC SOLO kateter där endast synlig kateterdel mäts

External PICC

Vygon PICC där synlig kateterdel mäts "genom" SecurAcath