Actilyse

PICCteam.se

Att behandla centrala infarter med Actilyse

Kateterstopp (persistent withdrawl ocklusion syndrome (PWOS)) är relativt vanligt i centrala infarter när katetern utsätts för frekventa blodprovstagningar samt ej optimala spolrutiner. En central infart med kateterspets i optimalt läge (nedre tredjedelen av SVC/CAJ) samt goda spolrutiner leder sällan till kateterstopp. Själva kateteroklusionen beror ofta på blodansamlingar inne i katetern (intraluminellt). Även TPN, Glukos samt andra läkemedel kan leda till kateterstopp (man använder då andra läkemedel för att få upp katetetrstoppet). Om man misstänker att blodansamlingar är orsaken till kateterstoppet behandlas detta med Actilyse®


Actilyse® (Alteplas) är ett selektivt trombolytiskt medel som aktiverar plasminogen till plasmin som i sin tur löser upp fibrintromben (blodkoaglet) i katetern. Halveringstiden i plasma är 4-5 minuter vilket medför att 10% av ursprungkoncentrationen i plasma återstår 20 minuter efter avslutad infusion. Den terminala halveringtIden är cirka 40 minuter. OM en dos på 2 mg Actilyse® ges intravenöst förväntas plasmanivåerna återgå till icke mätbara efter 30-60 minuter. Actilyse® är hållbart i 3 år, är ljuskänsligt och skall förvaras i kylskåp. Den färdigblandade vätskan skall användas direkt men visat sig stabil under 24 timmar vid 2-8 grader och under 8 timmar vid 25 grader. Cirka 1 ml eller 110-115 % av kateterlumens volym bör ges per ockluderad lumen vid totalt kateterstopp

Försämrad funktion - PWOS (gäller att typer av kateterar)

PWOS - "det går att administrera men, inta att aspirera


1. Se till att det inte är någon knick på katetern eller att katetern ligger snett

2. Uteslut problem från injektionsventilen

3. Gör i ordning Actilyse (blanda läkemedelet med sterilt vatten till 1mg/ml)

4. Ge 0.7-1 ml av Actilyse.

5. Märk upp kateterlumen med Actilyse och vilken tid det gavs

6. Låt läkemedlet verka i minst 1 timme

7. Försök att, i första hand, asiprera ut läkemedelet. Om inte detta går är det förmodligen fortfarande ett koagel i kateter. Man kan vänta 1-2 timmar igen så att läkemedelet kan verka ytterligare innan man gör nytt försök. Eventuellt kan man ge en ny dos (1 ml) i katetern och vänta 1-2 timmar än en gång innan man gör nytt försök att spola igenom.

8. När koaglet är upplös och det går att aspirera i katetern spolas kateter igenom med 40 ml NaCl med "start/stopp" teknik.
Totalt kateterstopp - det går varken att aspirera eller att administrera


1. Gör i ordning Actilyse enligt ovan

2. Med vakumteknik (se intruktionsfilm nedan) för man in läkemedlewt i katetern

3. Vakumtekniken kan upprepas 2-3 gånger. Ibland lossnar koaglet i katetern men, det går då inte att aspirera ut det. Man kan då behöva göra en kombination av ovanstående teknik för att få bort koaglet.

4. När koaglet är borta sapolas katetern igenom med 40 ml NaCl med "start/stopp" teknik


OM DET INTE GÅR ATT FÅ BORT KOAGLET TAS KONTAKT MED ENHET SOM LAGT I KATETERN!!!Att behandla kateter med Actilyse


Filmen beskriver hur man behandlar kateter med Actilys med sk. vakumteknik.

Actilyse

Etanolbehandling av kateter

Om man misstänker att kateterstoppet är orsakat av TPN, eller andra fettlösningar skall Etanol användas för att lösa upp fettet. Långvarig behandling av TPN leder ofta till att det bildas avlagringar på insidan av katetern som till slut leder till kateterstopp (malfunktion). 


Etanol 45% (specifik blandning för centralal infarter) finns att beställa från internapoteket. Etanol från plastflaskor från förrådet skall INTE användas enligt PICC line teamets rutiner