Verifiering av kateterläge

PICCteam.se

Rutin vid bedömning av kateterspetsläge vid inläggning av PICC (PICC team NUS).

Sherlock Sapiens
Sherlock sapiens

Verifiering av kateterläge


Efter/under inläggningen skall kateterläget verifieras för att minimera komplikationer samt garantera optimal funktion. Vanligtvis görs detta traditionellt med Lung RTG.


Sedan 2014 bedöms de PICCs som läggs in av PICCline teamet bedside vid inläggningen med hjälp av intravasalt EKG (Sherlock 3CG TLS) av inläggande sjuksköterska. Kontroll RTG kommer då inte att behövas. Se separat rutin nedan.


OM Inläggande sjuksköterska bedömer att kontroll RTG ändå skall göras beställer inläggande sjuksköterska oftast remissen till till RTG samt hjälper till med tolkning av bilden samt godkänner kateterläget.


Ansvarig läkare är dock ytterst ansvarig för om katetern kan användas eller inte. OM katetern hamnar i ett ofördelaktigt läge kan katetern användas under en kortare period till i isotona infusioner och blodprovstagning.

Verifiering av kateterläge med RTG

Optimal tip placement

Optimalt kateterläge för PICC och andra centrala infarter (pilen)

The SweetSpot concept

Under senare år (sen 2016) accepteras ett läge inom det röda området (malposition) på patienter som inte skall ha katetern under lång tid (1-2 veckor).  

Sen 2017 accepteras ett kateterläge enligt "sweet spot" konceptet. Detta innebär att OM man verifierar kateterläget med en slät-RTG kan kateterspetsen ligga mellan distala SVC och in i höger förmak. Mer om detta kan läsas här.  The Sweet Spot  sweet spot ppt

Optimal kateterläge

PICC på höger sida. Optimalt kateterläge

PICC från vänster sida. Optimalt kateterläge

PICC från höger sdia. Suboptimalt kateterspetsläge. Katetern gör en knick in i höger vena Jugularis interna

Högersidig PICC. Optimalt kateterläge

Vänstersidig PICC. Suboptimalt läge i mellersta vena Cava

Pacemaker höger sida. PICC från vänster sida. Centralt placerad kateterspets. Förmodat fall med "double vena Cava" syndrome (väldigt ovanligt)