Utbildning av vårdpersonal

PICCteam.se

Utbildning av vårdpersonal


För att kunna ge en säker evidensbaserad vård med "patieten i centrum" är utbildning av vårdpersonal en viktig del i det arbete PICCline teamet bedriver. Huvudsyftet med den utbildning som bedrivs är att säkerställa rätt handhavande vid olika veninfarter för att minimera olika komplikationer.


Utbildningarna hålls oftast via Kliniskt träningscentrum (KTC) vid NUS Umeå, men viss utbildning kan även bedrivas direkt på de olika klinikerna på NUS. Det finns även möjlighet att "beställa" utbildningstillfällen för öppenvården och andra verksamheter som bedrivs utanför NUS.


Vid NUS finns det PICC "superuser" på de flesta avdelningarna som får lite mer utbildning jämfört med den utbildningsinsats som vanligvis görs.Vid frågor angående utbildning av vårdpersonal på NUS samt andra föreläsningar