Ultraljudledd inläggning av PVK

PICCteam.se

PVK - ultraljudsledd inläggningDe flesta av patienterna inom den specialiserande slutenvården behöver någon gång under vårdtiden en venös infart. Förstahands alternativet är oftast en perifer ve kateter (PVK). Många av dessa patienter (30-40%) kan ha svår tillgång till bra venösa kärl. Enligt litteraturen kan det krävas 2-3 stick innan en infart sitter på plats. Traditionell inläggning av PVK görs oftast genom att man palperar armen och på så sätt känner var venerna ligger under huden. Detta kan innebära att ett flertal försök (stick) måste göras på svårstuckna patienter (överviktiga, äldre, hypovolemi, ödem, Diabetes, KOL).


För att minimera onödig punktioner/stick kan man använda sig av ultraljud för att initialt välja bästa möjliga kärl och undvika att sticka i artärer och nerver. Vid ultraljudsledd inläggning av PVK kan man direkt se var man sticker och verifiera att katetern ligger rätt i kärlet. I dagsläget rekommenderar man att samtliga svåra inläggningar av venösa infarter skall göras med ultraljud för att minska smärta, ångest och oro hos patienten samt att minimera risken för PVK-relaterade komplikationer.

Instruktionsfilmer om hur PICC team NUS lägger in PVK med ultraljud