Patientinformation - PICC

PICCteam.se

Sar Lundsten

Information till Dig som ska få en PICC-line inlagd


Vad är en PICC-line/PICC?


Förkortningen kommer från orden Perifert Insatt Central Kateter. En PICC-line är en tunn plastkateter

som läggs in i ett av överarmens blodkärl och används för att ge läkemedel direkt i blodet.


Varför sätter man in en PICC-line?


Det finns många läkemedel och infusioner som irriterar och kan skada de blodkärl som finns i armarna och gör dem sköra och styva. Med en PICC-line sparar man de ytliga blodkärlen i armen. Med en PICC-line slipper du också obehaget med stick i samband med upprepade blodprovstagningar och kanylinsättningar som annars måste göras för att kunna ge läkemedel direkt i blodet.


Det är oftast ansvarig sjuksköterska på sjukhuset eller  distriktssköterskan på din Vårdcentral som sköter katetetern.


Inför och under inläggning av PICC


Du får äta frukost/ lunch och ta dina mediciner som vanligt innan inläggningen. Du kommer att få ligga ner på en brits eller i en säng under inläggningen. Det tar cirka 45 minuter från det att du kommer in i rummet till det är klart. Själva "ingreppet" tar 10-15 min.   


När katetern är på plats och fixerats kommer Du eventuellt att få göra en lungröntgen för att bekräfta att

kateterspetsen ligger på rätt plats innan Din PICC-line används.


Skötsel

Om du är inneliggande på sjukhus kommer ansvarig sjuksköterska sköta katetern. Om du kommer att ha Din kateter i hemmet kommer du få en tid hos distriktssköterskan. Det är distriktssköterskan som sköter omläggning, blodprovstagning och eventuell administrering av läkemedel.


Omläggning av förbandet och spolning av katetern sker i fortsättningen 1 gång/vecka. Detta sker på distriktssköterskemottagningen

eller behandlande mottagning eller vårdavdelning.

Du ska fortsätta använda armen som Du brukar.


Du skall vara försiktig när det gäller:


  • Hårt fysiskt arbete med armen ovanför huvudet (t. ex putsa fönster).
  • Du ska helst inte bada eller bada bastu när du har en PICC-line då detta kan få förbandet att lossna.
  • Undvika tryck kring armhålan

OM något känns fel eller du misstänker komplikation


  • Plötslig smärta
  • Svullnad el. blödning
  • Olustig känsla över bröstet
  • Du fått feber av oklar anledning


Kontakta ansvarig mottagning/avdelning, vårdcentral, akuten.

Den mottagning som lagt in katetern skall alltid kontaktas