Inläggning av venaccess

PICCteam.se

Inläggning av venaccess - Videoklipp

PICC. Byte av kateter över ledare. "Over the wire exchange"
Tunellering av PICC


Inläggning av perifer venkateter (PVK) Nexiva