Inför inläggning och utsätttning av PICC

PICCteam.se

Förberedelser inför inläggning av PICC

Aktuella blodprover som bör finnas. Blodstatus, Pk-INR, Na, K


Patienten behöver inte fasta eller "OP-duscha"


Patienten skall vara "ren i ren säng"


Inläggningen görs liggande eller halvsittande i säng


Inläggningen tar ca. 45 min (förberedelser, inläggning och dokumentation)


OM sedering krävs ges den före inläggningen eller på plats när ordination finns


För optimal snabb handläggning görs inläggningen på PICC teamets rum nere vid AN-mott

Detta är information som följer med patienten vid inläggningen av katetern


Det gula registreringslappen skall följa med patienten så länge patienten har kvar katetern


Den gula registreringen skall fyllas i och skickas tillbaka till PICC team NUS


EKG och Sherlock 3CG registreringen är journalhandling som skall följa med patienten under vårdtiden.


OBS!! From. 2017 scannas i vissa fall Sherlock 3CG registreringen in i CROSS till "Media arkivet"


När PICC skall tas bort

  • Vanligtvis tr ansvarig SSK bort katetern


  • Patient bör ligga plant


  • Skall kateterspetsen skickas på odling? (speciell rutin för detta)


  • Tvätta med Klorhexidin kring insticket


  • Dra ut katetern sakta men bestämt - 3-4 CM / SEKUND


  • Lägg på oklusivt förband


  • Ha uppsikt över patienten 30 min efter utdragningen på grund av eventuell temptopp, frossa (”bakteriesläpp”) samt påverkad andning på grund av ev. lungemboli (dessa komplikationer är ovanliga).
  • Fyll i gul registreringslapp och skicka tillbaka denna till PICCline teamet  !!


Vid svårigheter att ta bort katetern


Ibland händer det att katetern, i första hand PICCs, inte kan tas bort på grund av den sitter fast. Detta beror förmodligen på kärlspasm när katetern ligger an mot kärlväggen samtidigt som katetern dras. Oftast kan man dra ut katetern 15-25 cm innan kärlet spasmar (katetern kan då inte dras ut).  Olika åtgärder kan göras för att katetern till sist kan tas bort


1. Värmande omslag på insidan av armen där katetern sitter - Kärlen i armen dilarerar/slappnar av

2. Dricka varma drycker - Kärlen i armen dilarerar/slappnar av

3. Ligga ner med benen i högläge - Kärlen dilaterar pga större blodvolym i armen

4. Lätt stas i den arm där katetern sitter -  Kärlen dilaterar pga större blodvolym i armen

5. Man packar in katetern i förband och försöker dra den igen efter 12-24 timmar


Om inte detta fungerar tar man kontakt med den verksamhet som lagt in katetern. Det finns ett antal åtgärder man kan göra som bör göras på sjukhus.