Indikationer för venaccess

PICCteam.se

Indikationer för venaccess - vilken infart passar patienten bäst?

Traditionellt ordinerar ansvarig läkare vilken infart som skall användas vid olika behandlingar. Den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan bör dock ha ett större inflytande när det gäller detta.


Denna åtgärd kan  förmodligen delegeras till sjuksköterska.

Vanliga indikationer för central infart

Administrering av: antibiotika, cytostatika, blodprodukter, parenteral nutrition total parenteral nutrition, smärtlindring samt vätsketerapi (läkemedel med extrema Ph värden samt hög eller låg osmolaritet. Se Irriterade - Vesikanta läkemedel.


Dålig eller förväntat dålig venaccess


Vårdtid över 5-7 dagar där venös access behövs


När perifer administration av läkemedel är kontraindicerat.


Tillstånd som inte tillåter CVK via subclavia eller vena jugularis


Stickfobi hos patienten


Patient vill ha annan infart än PVK


Blodsmitta (minimera risken för stickskador vid blodsmitta)


Långvarig intravenös behandling i hemmet

COOK Turboject

Olika algoritmer för val av venaccess

Indikationer venaccess NIVA

Indikationer för venaccess Umeå universitetssjukhus (LGR CVI 2016)