PICC team NUS.

PICCteam.se

PICC line teamet/NUS. Vilka är vi? Vad gör vi?Vaskulär access (tillgång till blodbanan) är en viktig del i den sjukvård som bedrivs idag. Omkring 90-95 procent av de patienter inom den slutna vården behöver förmodligen någon gång någon form av venös infart. Många av dessa patienter är också utsatta för frekventa blodprovstagningar under vårdtiden. För att få ett bra ”flyt” genom vårdkedjan och undvika olika former av ”flaskhalsar”, som kan försena behandlinsstart och öka vårdkostnaderna, är vaskulär access en viktig del i Svensk sjukvård.


Sedan 2011 finns ett team (PICC line teamet) med specialistkompetens i området vaskulär access på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå (NUS). Teamet bedrivs utelsutande av utbildade sjuksköterskor och undersköterskor.


Sedan starten av detta PICC/venaccess team har även andra kliniker blivit intresserade av denna form av venös infart då de sett dess fördelar tidsmässigt samt omvårdnadsmässigt. Under 2012 fick andra kliniker möjlighet att ”beställa” denna infart till inneliggande patienter.


Förutom inläggning av olika veninfarter (PVK, Midline och PICC) tar teamet visst ansvar i utbildning av vårdpersonal och patienter. Teamet konsulterar dagligen vårdpersonal när det gäller hantering av komplikationer och indikationer för venaccess samt bedömning av kateterläge efter kontrollröntgen. PICC teamet kan även hjälpa till med inläggning av PVK med hjälp av ultraljud vid svår access (STICKHJÄLP).


Administrativt ligger denna verksamhet under Operationscentrum i Umeå. Det faktum att anestesiläkarbemanningen är ansträngd och att efterfrågan av PICC-lineapplikationer ökar ger detta en förutsättning för en expanderande kostnadseffektiv verksamhet.

För att säkra patientsäkerhet, kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet valideras arbetet kontinuerligt.Power PICC SOLO
PICC insertion kit
Thomas Hammarsten

Vår vision är "RÄTT infart till RÄTT patient vid RÄTT tidpunkt"