Att beställa PICC - NUS Umeå

PICCteam.se

När ordination på infart finns bör PICC line teamet kontaktas snarast för snabb handläggning.EDI remiss (venaccess remiss) ställs sen till Opcentrum Umeå.


EDI remissen skall ställas till Thomas Hammarsten


I EDI remissen bör innehålla följande information:


  • Anamnes/bakomliggande sjukdomar.


  • Avvikande anatomi i övre extremiteter/thorax


  • Har patienten inplantat i kroppen. Pacemaker, VNS, läkemedelspump etc.


  • Aktuellt kemlab (3 dagar). Relevanta prover är pk-INR, Blodstatus, CRP, S-Na och S-K


  • Vad är indikationen för infarten (PICC/Midline) och hur länge kan infarten tänkas behöva ligga inne. Skall patienten behandlas i hemmet?


  • Kan infarten läggas in hos PICC line teamet/NUS eller krävs inläggning bedside avdelningen (är patienten stabil nog att flyttas)?


  • Behöver patienten någon form av sedering under inläggningen.


  • Livsuppehållande åtgärder eller inteOBS! Annan kärlacces, Actilysebehandling samt konsultation skall beställas via EDI remiss


Telefonnummer PICCline teamet - 0907852434

Att beställa veninfart - NUS

OBS!!! Det är ALLTID ansvarig läkare (under pågående vårdtillfälle) som är ansvarig för den centrala infarten (PICC, CICC, tunellerad CICC eller SVP). Detta gäller även öppenvården!!!


OBS!!! ALLA centrala infarter skall periodvis bedömas om den behöver vara kvar eller inte.


PICC team NUS kan konsulteras angående detta.