Symtomatisk Trombos

PICCteam.se

Symtomatisk trombos


Trombos (symtomatisk) vid samtliga centrala infarter (PICC, CICC (CVK), tunellerad CICC, subkutan venport (SVP) samt Midline orsakas troligtvis av kärlskada, minskat blodflöde i kärlet eller koagulationsförändringar (Wirchovs triad). Uppkommer oftast 2-4 veckor efter inläggningen.


Symtom omfattar vanligtvis av ödem/smärta i kateteriserad arm, skuldra, hals. På längre sikt kan ytterligare symtom visa sig genom vidgade kärl på halsen/bröstkorgen (dessa symtom är ovanliga).


Behandling sker alltid vid symtomatisk Trombos genom Fragmin injektioner (flera månader) eller Waran behandling (samma behandling som vid DVT i benen). Katetern behöver inte dras bort under den initiala behandlingen.


En annan variant av symtomatisk Trombos är "post trombotiskt syndrom" som innebär att symtom kan visa sig flera veckor efter det att katetern är borttagen, förutsatt att ingen misstanka om symtomatisk Trombos misstänkts under tiden katetern legat inne.


Att få en symtomatisk trombos är ovanligt. Mellan 2011 och 2016 är frekvanden under 1 % på de katetrar som PICC team NUS lagt in.Vid misstanke om trobos kan medlemmar i PICCteam NUS gör preleminär bedömning. Verifiering av trobos gör med ultraljus som utförs av Klin-Fys lab.