Irriterad hud

PICCteam.se

Irriterad hud och venösa infarter


Samtliga venösa infarter täcks med ett förband för att skydda från infektioner. Då förbanden är tillverkade i olika material finns en risk för hudirritation. Till personer med känslig hud kan man behöva byta olika fabrikat för att undvika komplikationer från dessa förband. Det finns vissa förband som är anpassade till personer med känslig hud men, Ibland händer det att man måste avstå från förbandet och göra omläggningen "torrt" med endast kompresser.


Olika modeller på förband finns här


   

Irriterad hus från förband

Irrirterad hud från förbandTromboflebit från PVK
 

Tromboflebit

Tromboflebit samt förmodad infektion från PVK