Infektion kring instick

PICCteam.se

Infektion kring instick - PICC / Midline

Trots att det är ovanligt, finns en viss risk för infektioner vid användning av alla venösa infarter. Oftast beror infektion vid insticket på dåligt handhavande. Mer sällan kan man skylla på dålig inläggningsteknik.


För att undvika infektioner generellt är det i första hand viktigt med basal vårdhygien. Daglig inspektion av instick och optimala omläggningsrutiner skyddar effektivt mot infektioner vid insticket.


Infektion vid insticket kan leda till kateterrelaterad sepsis (CLABSI eller CRBSI) senare under vårdtilfället. 

Bilderna till höger visar exempel på misstänkt/verfierad infektion kring insticket.

Misstänkt infektion.
Infektion instick

Vid misstanke om infektion vid insticket:


  • Kontakta ansvarig läkare
  • Dra INTE katetern i första hand
  • Gör sårodling
  • Påbörja antibiotika behandling
  • Frekventa omläggningar (1/dag)
  • Invänta svar från sårodling och behandla efter svar


  • Kontakta den mottagning som lagt in katetern
  • Katetern kan oftast sitta kvar men kan ev. behöver bytas ut.