Komplikationer (kort version)

PICCteam.se

Komplikationer (kort version)
Det är vanligt att det sipprar lite blod/vätska runt insticket den första eller de första dagarna efter inläggningen. Eftersom ett främmande material är inlagd i kärlet är det inte ovanligt att patienten får en retning av insidan av kärlet (mekanisk flebit) under den första veckan. Symtom några dagar efter inläåggningen kan vara smärta, rodnad, svullnad eller värmeökning.


På lång sikt finns en mindre risk för komplikationer såsom tromboflebit, infektion vid insticket eller kateterrelaterad blodinfektion (CRBSI/CLABSI) samt tromboser (ytliga och djupa (UEDVT)) i kateteriserad extremitet. Tromboser en tid (veckor) efter avlägsnandet av katetern (posttrobotiskt syndrome) samt vena Cava syndrom är ovanligt. Stopp i kateter samt svårighet att aspirera ur katetern (withdrawlocclusion syndrome (WOS)) är relativt vanligt. Extravasering av läkemedel och infusioner kan förekomma. Hjärtarytmier, hjärttamponad samt katetermigrering och kateterfraktur hör till ovanligheterna.


Speciellt dokument angående komplikationshantering finns (nedan till höger)


Vid komplikationer samt misstänkta komplikationer kontaktas PICC team NUS snarast för konsultation.


Hantering av komplikationer

(kortfattad version)


Vid komplikationer skall PICC teamet kontaktas snarast för konsultation!


Mekanisk flebit – Uppträder normalt några dagar efter inläggningen. Symtom – smärta, rodnad, värmeökning över insticket. Behandling – värme, vätska, ökad aktivitet för att förbättra blodfödet, högläge samt NSAID preparat


Rodnad vid instick/under förbandet – Kan förekomma vid reaktion från katetermaterialet eller från det oklusiva förbandet. Vid purulent exudat vid insticket kan infektion eller lymfläckage misstänkas. Behandling – Byt till annat förband. Lägg om utan oklusivt förband, Cavilon kan läggas på huden innan förbandet. Vid misstänkt infektion – Katetern dras INTE i första hand. Odla på insticket efter rutin och behandla eventuellt med antibiotika. Vid kvarstående infektion sätts katetern ut. Vid lymfläckage kan katetern vid behov bytas.


Misstänkt kateterrelaterad blodinfektion – CRBSI - PICC line teamet rekommenderar INTE att kateterspetsar odlas på rutinmässigt. Detta görs endast vid klinisk misstanke på CRBSI eller infektion vid instick. För att korrekt diagnostisera CRBSI skall perifer odling och odling från varje kateterlumen göras samtidigt (parad odling med omslagstid). OM odlingen från kateterlumen blir positiv 2 timmar före den periferia odlingen ELLER koncentration av mikroorganismer är 3-5 gånger högre än den perifera odlingen kan CRBSI konstateras. Denna metod anses vara “golden standard”. Vid misstanke om CRBSI skall man alltid konsultera PICC-team, vårdhygien, bakterologiskt lab och infektion för att få rätt diagnos och behandling. Initial behandling bör täcka grampositiva (samt KNS) och grampositiva bakterier för att sedan korrigeras efter odlinssvaret.


Trombos (symtomatisk) – Ovanlig komplikation. Orsakas av kärlskada, minskat blodflöde i kärlet eller koagulationsförändringar (Wirchovs triad). Uppkommer oftast 2-4 veckor efter inläggningen. Symtom – Ödem/smärta i kateteriserad arm, skuldra, hals samt vidgade kärl på halsen/bröstkorgen. Behandling – Fragmin eller Waran behandling (samma behandling som vid DVT). Katetern behöver inte dras bort under behandlingen.


Förändrat kateterläge (ingen egentlig komplikation)– Det är vanligt att katetern, med tiden, åker ut efter ett flertal omläggningar. OM katetern åker ut 3-5 cm bör ny kontroll RTG göras föra att undersöka kateterspetsläget i vena Cava. En kateter som åkt ut får ALDRIG föras in igen på grund av stor risk för kateterrelaterad infektion.


Stopp eller svårighet att aspirera ur kateter – Den vanligaste orsaken är ej optimala spolrutiner som leder stopp eller svårighet att aspirera ur kateter. Andra orsaker kan vara – ofördelaktigt kateterläge efter inläggningen, katetern lägger sig spontant i fel kärl, det finns en ”kink” på katetern någonstans. Oklusion som misstänks vara orsakad av blod kan lösas upp med Actilyse. Fettavlagringar kan lösas upp med Etylalkohol. Läkemedelspartiklar kan lösas upp med antingen Natriumbikarbonat eller Saltsyra beroende på vilket pH läkemedelet har.

Orsak till kateterrelaterade infektioner