Katetrar och övertrycksinjektioner

PICCteam.se

Kateterar och övertrycksinjektioner


Alla katetrar som används i dagsläget tål kontrast. Vissa av dessa katetrar klarar dock inte av kontrastinjektioner med hög hastighet (ml/sek). Information om angående prestanda i olika katetrar beskrivs nedan.


Alla centrala infarter (PICC och CICC) samt Midlines som klarar av injektioner med övertryck är uppmärka med antal ml/sec.


Endast viss perifera infarter (PVKer) som klarar övertrycksinjektioner är uppmärkta med ml/sec.


Katetrar som klarar av injektioner med övertryck

COOK Turbo ject
BARD Power Glide

Power PICC SOLO (BARD)


PUR

Finns i 1, 2 och 3 lumen

5 ml/sec

Kateter är uppmärkt

COOK Turboject PICC


PUR

5ml/sec

Kateter är uppmärkt

BARD Power Glide


Midline

PUR

18 och 20 Gauge

5-7 ml/sec

Kateter är uppmärkt


ARROW AGB+
Nexiva Diffusics
Vygon MAX flow expert

ARROW AGB+ CVK (PUR)


Korttidskateter

5-10 ml/sec

Kateter är uppmärkt

Den enda korttids-CVKn som är godkänd inom VLL

Finns i 1, 2, 3 och 4 lumen

Vygon MAX flow Expert PICC


PUR

Godkänd övertryck 4 ml/sec

Kateter är uppmärkt

Nexiva Diffusics (PUR)


Fiins i 22, 20 0ch 18 Gauge

Kateter är uppmärkt


Se info nedanVygon Smartmidline - seldipur. 4 fr.


5 ml/sek eller 300 PSI

OBS! Katetern är INTE uppmärkt som andra katetrar. Märkningen görs med medföljande klistelapp (grön)  vid inläggningen

Teleflex Cloragard PICC


Polyurethan

Coatad med Klorhexidin

1 och 2 lumen

5ml/sek eller 300 PIC

MedComp PRO PICC


Polyurethan

5ml/sek

Kateter uppmärkt

Power PICC (BARD) (PUR)


5 ml/sec

Kateter uppmärktNexiva
Introcan Saftey 3

Gauge

Längd

Gravity flow rate ml/min

Power injection ml/sec

MAX Pressure

24

19 mm

22

NS

NS

22

25 mm

35

4,5

300

20

25 mm

65

8

300

20

32 mm

60

7,5

300

18

32 mm

105

9,5

300

18

45 ml

95

9

300

Vygon Biovalve safe

Nexiva (PUR)

Kateter är inte uppmärkt


Se inf nedanIntrocan Saftey 3 (PUR)


Finns i 22 - 18 GaugeBBraun web site

Vygon Biovalve Safe


Godkänd för 7-23 ml/sec


Se info nedan

Katetrar som INTE är godkända för injektioner med övertryck

(dessa katetrar kan vara godkända och testade men information finns inte från tillverkaren)

Vygon PICC Easy
Groshong nXt
BD venflon Saftey
Accuvance Saftey IV
Vasofix Saftey

Vygon PICC Easy


Klarar av övertryck enligt tillverkaren men är inte CE märk för detta ännu. Katetern blir godkänd under 2017

BARD Groshong nXt


Silikon kateter. Ej godkänd för övertryck

ARROW CVK


Ej godkänd för övertryck


Den vanligaste CVKn inom VLL

BD venflon Pro Saftey


Ingen information angående injektioner med övertryck

ACUVANCE® Safety I.V.


Ingen information angående injektioner med övertryck

BBraun Vasofix Safety


Ingen information angående injektioner med övertryck