PICC

PICCteam.se

Olika modeller av PICC linePower PICC SOLO – 1-,2- och 3-lumen: Polyuretankateter 4Fr, 5Fr eller 6Fr. Power PICC SOLO har ett säkerhetsvalv i den lilla "ovala kulan". Power PICC SOLO anses vara en stängd kateter som kan användas i hemmet. Tål övertrycksinjektion (5ml/sek, 300 psi) i samband med röntgenundersökningar. Katetern är lila till färgen. Kan ligga inne så länge den fungerar. 
OBS!! De enda PICCs med säkerhetsventil som finns på NUS

(för tillfället) är Bard PowerPICC SOLO2 samt BARD Groshong NXT

Power PICC med klämma

Räknas som en "öppen" kateter.

Bör inte användas i hemmet. Kan användas för CVP-mätning. Kan ligga inne så länge den fungerar. Groshong PICC

1- och 2-lumen.

Siliconkateter 4Fr eller 5Fr avsedd för långtidsbehandling.

Vanlig kateter inom onkologin,

En stängd kateter som patienten kan vistas i hemmet. 

Kan sitta flera år.

Katetern är blå till färgen.


 

Vygon MAX flow. Öppen sjukhuskateter.

Klarar övertrycksinjektioner.

Kan sitta så länge den fungerar.

COOK turboject


Polyurethan kateter. Finns i 1, 2, och 3 lumen.

Kateter med klämma som i första hand används på sjukhus. Kan ligga inne så länge den fungerar.

Klarar av övertrycksinjektioner.Vygon PICC Easy.


'Öppen sjukhus kateter

Klipps på "utsidan" för rätt kateterlängd.

Kan sitta så länge den fungerar

Ingen säkerhetsventil

MedComp PRO PICC


Polyurethan kateter

Klarar övertrycksinjektioner

Kan sitta så länge den fungerar

Ingen säkerhetsventil

Teleflex Arrow Chloragard


Polyurethan kateter.

Coatad med Klorhexidin (minskar risken för infektioner under minst 30 dagar).

Klarar övertrycksinjektioner.

Kan sitta så länge den fungerar

Har ingen säkerhetsventil