Midline

PICCteam.se


Midline och långtids PVK


De flesta patienter i slutenvården behöver någon gång under vårdtiden någon form av venös access. Förstahandsvalet är då oftast perifer ven kateter (PVK). I dagsläget, vid vissa sjukhus, rekommenderas att PVK skall bytas var 48-72:e timme för att undvika olika former av komplikationer. Denna rekommendation kommer att förändras under året som kommer. PICCline teamet rekommenderar att Midlines kan sitta i 30 dagar och PVKer (förutsatt att de är placerade i rätt ven och är aseptiskt inlagda) kan sitta så läge de fungerar och är komplikationsfria (smärta, infektion, tromboflebit, läckage).


För att minska antalet stick och spara patienten kärl finns möjligheten lägga in en speciell perifer kateter som kan sitta längre än traditionell PVK. Inläggningen av dessa kateterar, Midline och långtidsPVK, görs sterilt och är ultraljudledd (USG). Oftast görs inläggningen i ett djupare kärl i överarmen (Basilika eller Brachialis) som vid inläggning av perifert inlagd central kateter (PICC)


OBS! Midline eller långtids-PVK (extended dwell time PIV (EDTPIV) skall inte förväxlas med PICC som är en central venkateter. Indikationen för Midline och långtids-PVK är den samma som för traditionell PVK. Dessa katetrar skall INTE användas för att ge cytostatika eller andra kärlretande läkemedel.


I dagsläget finns katetrar att välja på. Power Glide® (BARD), Lifecath Midline® (Vygon) samt Leadercath Arterial® (Vygon) som kan användas som perifer infart. Alla dessa katetrar är gjorda i modernt polyurethan plast. Kateterlängd finns från 10-20 cm.PICC team NUS lägger in dessa katetrar


Beställning görs till PICC team NUS


Ultraljudsledd inläggning samt steril teknik
  • Omläggning görs var 7:e dag eller vid behov. Samma omläggningsteknik som vid PICC


  • Kateter läggs om med speciell Statlock eller endast med ocklusivt förband


  • Microclave systemet skall helst användas. Denna byts var 7:e dag


  • Genomspolning var 12:e timme med endast 10 ml spruta (start/stopp teknik)


  • Blodprover kan tas ur dessa katetrar (fungerar inte lika bra som en PICC)


  • Powerglide® klarar ett övertryck på 5-7 ml/sek (det står på katetern)


  • Leadercath arterial® och Lifecath midline® är INTE gjorda för höga tryck (kontrastinjektion).


  • Då dessa katetrar räknas som en perifer veninfart kan de användas direkt efter inläggning. Ingen verifiering av kateterläget behöver göras då detta INTE är en central infart.


  • Kateter ”stopp” eller svårighet att administrera/aspirera kan behandlas med Actilyse®


  • Katetern dras som en vanlig perifer infartTip placement PICC vs Midline
BARD power Glide 2

BARD Powerglide2


Senaste modellen (2017) av Powerglide

BARD PowerGlide


Polyurethan kateter.

Klarar injektioner med övertryck

Kan sitta upp till 30 dagar

Kan användas till blodprover

Vygon LifeCath


Polyurethan kateter

Kan sitta upp till 30 dagar

Klarar inte av injektioner med övertryck

Kan användas till blodprover


 

Vygon Lifecath

 Vygon Smartmidline


Midline (perifer infart) tillverkad i Polyurethan. Kan sitta upp till 30 dagar.

Klarar övertryckinjektioner med 5ml/sek. eller 300 PSI.


Katetern har avrundad spets som kan förhindra problem med symtomatiska tromboser.

Vygon Leader cath

Vygon LeaderCath


Polyurethan kateter

Klarar inte av injektioner med övertryck

Kan användas till blodproverVygon Leader cath EL

Vygon Leader cath E.L arterial. Polyurethan kateter som kan användas som Midline/långtidsPVK. Fiins i 8 och 10 cm. 18 och 20 Gauge. Förslagsvis med Vygons injektionsventil TKO

BBraun Introcan saftey 64mm

BBraun Introcan saftey 64mm


Längre modell av PVK