Definition av olika kärlkatetrar

PICCteam.se

Definition och förklaring av de vanligaste kärlkatetrarna

När det gäller kärlaccess blir det ibland lite förvirrande när det gäller typ av kateter, var den är inlagd eller vilka läkemedel som kan ges i respektive kateter. Här beskrivs kort de katetrar som är vanligast i  Svensk sjukvård. De olika definitionerna finns det konsensus för internationellet WoCoVA 2018). .

Perifer infart - Kateter som har sin kateterspets i ett perifiert kärl. Vanligtvis i armar eller ben (extremiteternas). Ibland kan även dessa kateterar läggas in i ytliga kärl på bröstkorgen eller på huvudet. Dessa katetrar är oftast ca. 2,5 - 6 cm långa. Endast läkemedel som INTE är kärlretande bör ges i dessa kateterar. Exempel på katetrar är PVK, Mini-midline och Midline.


Central infart/central venkateter - Katetrar som har sin kateterspets i ett centralt kärl. Vanligtvis vena Cava, men även vena Axillaris, vena Subklavia samt vena Brachiocephalica. Exempel på dessa katetrar är CVK/CICC (centrally inserted central catheter), PICC, Midklavikulär kateter, tunnellerad CVK/CICC, venport och CDK. 

PVK - perifer infart

Mini-midline - perifer infart


Midline/Midklavikulär kateter - Perifer infart. Ser ut som en PICC. Finns i flera längder. Kan klippas av. Kateterspetsen kan ligga "innan" vena axillaris (Midline) eller i vena Subklavia (Midklavikulär kateter).PICC - Central infart. Kateter som läggs in armen.


CICC - Central infart. Kateter som oftas läggs in i halsen (centralt).


TCICC - Central infart. Kateter som har speciell Dakrobkuff som ligger under huden.


Venport - Central infart. Kateter med speciellt "port-hus" som opereras in under hudenCDK - Central infart för dialys
Nexiva Diffusics
Introcan saftey 3
PowerGlide
Vygon Smartline
COOK TJ 3lumen
Arrow CHG CICC
Arrow PICC CHG
Arrow EID CICC