Home

PICCteam.se

Denna sida handlar om Perifert Inlagd Central Kateter (PICC) samt andra venösa infarter som används inom Svensk sjukvård.


Texten är delvis kopierad utifrån de evidensbaserade, standardiserade rutiner som utarbetats av PICC-line teamet på NUS Umeå från 2011 och framåt. Rutinerna som revideras årligen kan vara till hjälp för vårdpersonal och patienter som inte har tillgång till VLL's intranät. 


Diskussioner och kommentarer kan göras på Facebooksidan eller genom kontaktsidan. This web site is about vascular access and, first of all, Peripheral Inserted Central Catheters (PICCs).

The text is copied and based on evidence-based , standardised local procedures developed by the PICC team at NIVA / NUS Umeå from 2011 and onwards .These procedures can be helpful for other health professionals and patients who do not have access to VLL 's intranet.


This web site can be translated using Google Translate


Warning! I will NOT be responsible for how the information on this web site is used. These local guidelines/standards are intended to be used at Dept. of Neurology at Umeå Universtity Hospital in Sweden.

PICC line teamet/NUSDenna venaccess verksamhet startade på Norrlands universitetssjukhus 2011. I dagsläget servar denna verksamhet samtliga avdelningar på sjukhuset samt patienter som behandlas i öppenvården. Samtliga inläggningsrelaterade/skötsel rutiner är utarbetade av de sjuksköterskor i teamet efter senaste evidens, rekommendationer och "best practice".


Läs vidare


Informationen på denna site är kopierad utifrån de evidensbaserade, standardiserade rutiner som utarbetats av PICC-line teamet på NIVA/NUS Umeå från 2011 och framåt. Dessa rutiner kan vara till hjälp för vårdpersonal som inte har tillgång till VLL's intranät.   


OBS!! Denna sida är privat. Ligger inte under VLL's verksamhet.


OBS!! Ansvarig för denna sida tar inte på sig ansvar hur dessa rutiner används vid andra institutioner/verksamheter.


OBS!! Läs ALLTID tillverkarens instruktion / IFU angående specifik produkt innan användning. 


Umeå University Hospital
PICC insertion
PICC kit
PICC insertion

All donations will be greatly appreciated!Då denna webplats kostar en del att hålla igång finns det nu möjlighet att donera pengar.

Alla donationer kommer att gå till fortsatt arbete med denna webplats.

OM du donerar är jag tacksam om du lämnar din email så att jag kan tacka dig personligen


As this web site costs some money to run, it is now possible to donate money.

All donations will go to continued work and keeping this web site running.

IF you donate, I'm grateful if you leave your email so I can thank you personally.