Verifiering av kateterläge

PICCteam.se

Verifiering av kateterläge


Efter/under inläggningen skall kateterläget verifieras för att minimera komplikationer samt garantera optimal funktion. Vanligtvis görs detta traditionellt med Lung RTG.


Sedan 2014 bedöms de PICCs som läggs in av PICCline teamet bedside vid inläggningen med hjälp av intravasalt EKG (Sherlock 3CG TLS) av inläggande sjuksköterska. Kontroll RTG kommer då inte att behövas. Se separat rutin nedan.


OM Inläggande sjuksköterska bedömer att kontroll RTG ändå skall göras beställer inläggande sjuksköterska oftast remissen till till RTG samt hjälper till med tolkning av bilden samt godkänner kateterläget.


Ansvarig läkare är dock ytterst ansvarig för om katetern kan användas eller inte. OM katetern hamnar i ett ofördelaktigt läge kan katetern användas under en kortare period till i isotona infusioner och blodprovstagning.

Sherlock sapiens
Sherlock Sapiens

Rutin vid bedömning av kateterspetsläge vid inläggning av PICC (PICC team NUS).

Verifiering av kateterläge med RTG

Optimal tip placement

Optimalt kateterläge för PICC och andra centrala infarter (pilen)

Optimal kateterläge

PICC på höger sida. Optimalt kateterläge

PICC från vänster sida. Optimalt kateterläge

PICC från höger sdia. Suboptimalt kateterspetsläge. Katetern gör en knick in i höger vena Jugularis interna

Högersidig PICC. Optimalt kateterläge

Vänstersidig PICC. Suboptimalt läge i mellersta vena Cava

Pacemaker höger sida. PICC från vänster sida. Centralt placerad kateterspets. Förmodat fall med "double vena Cava" syndrome (väldigt ovanligt)