Spolrutiner

När det gäller problem kring perifera infarter och PICC är dålig kateterfunktion det vanligaste problemet. I Vårdhanboken stod det tidigare att evidens kring "start/stopp" vid genomspolning av katetrar INTE kunde rekommenderas då det INTE fanns någon evidens för detta. Sen 2-3 år finns det evidens för detta. 

Start och stopp teknik har vi i PICC line teamet rekommenderat sen dag 1 (2011). 

När det gäller att "låsa" katetetern räcker det med NaCl. INGEN evidens finns för att Heparin är bättre än NaCl. Detta gäller alla centrala infarter